anong anyong tubig ang makikita sa kanluran ng pilipinas